prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Ivo platí za jednoho z největších českých odborníku na autorské právo. Člen bývalé Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, dále působil v konzultačním a poradním orgánu prezidenta České republiky, v rozkladové komisi Úřadu průmyslového vlastnictví, řídícím výboru k novému občanskému zákoníku a v rekodifikační a aplikační komisi, komisi Legislativní rady vlády pro občanské právo, vědecké radě Masarykovy univerzity a akademickém sněmu Akademie věd České republiky. Člen pracovních skupin pro různé zákony, např. pro autorský zákon

Profesní oprávnění:

advokát

Délka praxe:

advokátní praxe 28 let

Specializace:

právo duševního vlastnictví
nekalá soutěž
osobnostní právo

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora (ČAK), člen správní rady ALAI Česká republika (Association littéraire et artistique), Ligue international du droit de la concurrence (LIDC) a International Association fot the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP), European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN)

Links:

Email →
LinkedIn →