INPARTNERS GROUP je síť vzájemně spolupracujících samostatných patentových zástupců a advokátů z České republiky a Slovenska s dlouholetou praxí.


Členové INPARTNERS GROUP poskytují komplexní právní a odborné služby, zejména pro podnikatelské subjekty, a to v oblasti práva duševního vlastnictví, obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, rodinného práva, trestního práva. Služby jsou poskytovány i v cizích jazycích.


Členové se aktivně podílí na činnosti řady národních a mezinárodních organizací v oblasti duševního vlastnictví.


INPARTNERS GROUP též poskytuje odborná školení v podnikové ochraně a rozvoji duševního vlastnictví.