Členové

Ing. Dušan Kendereški

patentový zástupce, evropský patentový zástupce, evropský zástupce pro známky a vzory

Narodil se v roce 1950 v Jihlavě, Česká republika. Je absolventem Fakulty elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně. V roce 1980 absolvoval Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a v roce 1983 Centrální institut průmyslového vlastnictví v Moskvě. V letech 1992 - 1994 absolvoval v C.E.I.P.I. (Centre for International Industrial Property Studies) při Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku studium o evropském patentovém právu.

V letech 1975 - 1977 Dušan Kendereški pracoval jako inženýr ve Škodě Plzeň, závodu Výstavba jaderných elektráren, v letech 1977 - 1979 pak ve Výzkumném ústavu elektrických strojů točivých v oddělení průmyslově právní ochrany v oblasti patentů a ochranných známek. Roku 1979 přešel do Výzkumného ústavu zdravotnické techniky, kde zpracovával přihlášky vynálezů a v posledních letech pak vedl odvětvové středisko průmyslově právní ochrany koncernu CHIRANA.

Dušan Kendereški od roku 1991 provozuje praxi patentového zástupce a od roku 2002 je členem Institutu profesionálních zástupců před Evropským patentovým úřadem. Je oprávněn zastupovat i před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Dušan Kendereški je členem ECTA (European Communities Trademark Association).

V letech 1996 - 2001 byl předsedou Dozorčí komise Komory patentových zástupců. Je rovněž zkušebním komisařem pro odborné a rozdílové zkoušky patentových zástupců.

Dušan Kendereški je také autorem několika odborných článků z oblasti patentových informací.