Členové

Ing. Bc. Ivan Lukšíček

patentový zástupce, evropský zástupce pro známky a vzory

Narodil se v roce 1976 v Pelhřimově, Česká republika. Je absolventem Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a aplikované informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 2004 pracoval jako asistent patentového zástupce Ing. Dušana Kendereški a věnoval se především patentovému právu, ochraně designu a rešerším v databázích průmyslových práv. Účastnil se také řady seminářů pořádaných Evropským patentovým úřadem. V roce 2006 absolvoval Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

V roce 2007 vykonal soubornou odbornou zkoušku z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti a ochrany práv na označení, na jejímž základě se v roce 2008 stal patentovým zástupcem. Je oprávněn zastupovat i před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nebo Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Zastupuje klienty z komerční i akademické sféry. Věnuje se také přednáškové činnosti v oblasti průmyslových práv.

Od roku 2015 působí také v Asociaci prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR).