Členové

Ing. Michal Jordán

patentový zástupce, evropský zástupce pro známky a vzory

Narodil se v roce 1984 v Uherském Hradišti. Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze.

Od roku 2007 pracoval ve společnosti Linet, kde byl později vybrán pro roční Intenzivní rozvojový program talent management, zaměřený na manažerské kompetence. Po dvou letech již nesl plnou zodpovědnost za zpracování rešerší na stav techniky a průmyslově právní nezávadnost (patentovou čistotu) u všech vývojových projektů, řídil strategii budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Na těchto záležitostech úzce spolupracoval s patentovými zástupci nebo specializovanými advokáty a to především z USA, kde se při několika pobytech také učil tamnímu průmyslovému právu, ale také z České republiky, Německa, Británie, Španělska, Norska, Mexika, Brazílie, Číny a dalších. V roce 2010 absolvoval Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. Už v témže roce v Linetu řídil oddělení pro duševní vlastnictví, které brzy zpracovávalo rešerše či zajišťovalo patentovou ochranu také sesterských společností v Británii a Německu.

Později jako manažer oddělení pro inovace a duševní vlastnictví získal zkušenosti s řízením vývojových projektů a také s vyhodnocováním inovativních nápadů z pohledu možného uplatnění na trhu se zdravotnickou technikou. Klade tak vždy důraz na to, aby ochrana duševního vlastnictví nastoupila tam, kde to pro majitele má skutečný smysl.

Dále vystupoval jako lektor v oblasti duševního vlastnictví na různých konferencích a seminářích, od roku 2011 např. v projektu CzechAccelerator agentury CzechInvest školil mladé firmy expandující do zahraničí.

V současnosti se stará o duševní vlastnictví ve firmě Tescan vyrábějící rastrovací elektronové mikroskopy a další přístroje částicové optiky. Jako patentový zástupce je dnes oprávněn zastupovat ve věcech patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů či ochranných známek před Úřadem průmyslového vlastnictví a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) pro registrace komunitárních ochranných známek a průmyslových vzorů.

Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace, prověřování patentové čistoty, čili provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti.