Členové

Mgr. Simona Hejdová

advokát, patentový zástupce, evropský zástupce pro známky a vzory

Narodila se v roce 1976 v Třebíči, Česká republika. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2002 absolvovala Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Již během studia získávala zkušenosti v advokátní kanceláři. V letech 2000 - 2003 pracovala na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze v oddělení ochranných známek (národní a mezinárodní řízení). Zúčastnila se několika zahraničních stáží u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante ve Španělsku, mimo jiné i půlroční stáže v oddělení námitek EUIPO.

Od roku 2003 Simona Hejdová vykonávala činnost patentového zástupce. V roce 2006 vykonala advokátní zkoušku a od roku 2007 poskytuje právní služby jako advokát. Je rovněž oprávněna zastupovat před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Simona Hejdová byla členkou řídící rady Licensing Executives Society Česká Republika (LES ČR) a je členkou ECTA (European Communities Trademark Association) .

Simona Hejdová je rovněž autorkou několika odborných článků z oblasti průmyslového vlastnictví.