JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

Radim ve své praxi uplatňuje hluboké znalosti z oblasti práva duševního vlastnictví, práva informačních technologií a ochrany soukromí, které získal mimo jiné v rámci dvouletého studia v USA na The John Marshall Law School (Chicago) a University of New Hampshire (dříve Pierce Law). Má praktické zkušenosti z advokátních kanceláří v ČR a USA, rovněž absolvoval stáž u Úřadu pro autorská práva v USA (U.S. Copyright Office). Je odborným asistentem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se rovněž publikační a přednáškové činnosti především v oblasti práva duševního vlastnictví na národní, unijní a mezinárodní úrovni v českém i anglickém jazyce.

Profesní oprávnění:

advokát, evropský známkový a vzorový zástupce

Délka praxe:

12 let

Specializace:

obchodní a občanské právo
ochranné známky
souběžný dovoz léčivých přípravků autorské právo a software
nekalá soutěž
ochrana osobnosti
právo informačních technologií
doménová jména a spory v těchto oblastech

Publikace:

KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

TÝČ, V., CHARVÁT, R.. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016.

KOUKAL, P., ČERNÝ M., CHARVÁT, R., Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora (ČAK), European Communities Trademark Association (ECTA) a International Trademark Association (INTA)

Links:

Email →