DM_08412-Edit-copy

Mgr. Jan Brauner, LL.M.

Jana fascinuje současný rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich obrovský vliv na aplikaci práva i podnikání klientů. Nejsou mu proto cizí pojmy cloud computing, SaaS či kybernetická bezpečnost. Jan píše kvalitní softwarové smlouvy od analýzy přes vývoj, licence, implementaci až po servis a maintenance. Dále poskytuje oborné poradenství v oblasti internetového práva, kdy specializuje tvorbu obchodní dokumentace (tvorba loga a webových stránek, obchodní podmínky, zásady zpracování osobních údajů) a vymáhání práv na internetu. Před soudy klienty zastupuje nejčastěji ve sporech o vymáhání práv z ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a nekalé soutěže. Klienti dlouhodobě oceňují Janovu spolehlivost a odhodlanost při hledání optimálních řešení.

Profesní oprávnění:

advokát

Specializace:

ochranné známky, autorské právo a software, nekalá soutěž, ochrana osobních údajů, internetové právo

Jazyky:

český, anglický

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora

Kontakt:

brauner@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, Mgr. Simona Hejdová, advokát, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.