INPARTNERS
GROUP

Síť vzájemně spolupracujících samostatných patentových zástupců a advokátů z České republiky a Slovenska, kteří chrání vaše duševní vlastnictví již od roku 1998.

01

Úvod

Za Vašimi výsledky je tvrdá práce, naším posláním je ochránit ji

Málokdo si uvědomuje, jak velký kus práce stojí za výsledky Vaší umělecké, vědecké či technické činnosti. V INPARTNERS GROUP víme, že úspěch není zadarmo. Denně se potkáváme s těmi nejnadanějšími a nejodhodlanějšími zástupci svých oborů a známe jejich příběhy. Naším posláním je nehmotné výsledky jejich tvrdé práce identifikovat, ochránit a zkomercializovat.

INPARTNERS GROUP tvoří tým předních česko-slovenských odborníků s dlouholetou praxí v oblasti práv duševního vlastnictví. Díky rozsáhlým zkušenostem z akademické oblasti i praxe rozumíme podnikání našich klientů a dokážeme jim navrhnout efektivní, srozumitelnou a rychlou strategii ochrany a prosazení jejich práv.

21

let zkušeností

Detailní specializace

Jsme si vědomi vlivu současného technologického vývoje na všechny oblasti lidské činnosti a jsme přesvědčeni, že kvalitní odborné poradenství v informační společnosti nezbytně vyžaduje detailní specializaci. Netvrdíme, že rozumíme všemu, můžeme ale prohlásit, že naší konkurenční výhodou je hluboká znalost práv duševního vlastnictví a mnohaletá zkušenost v tomto oboru.

Komplexní služby pod jednou střechou

Úzká spolupráce patentových zástupců a advokátů nám umožňuje poskytovat komplexní řešení právních i technických problémů pod jednou střechou. Díky úzké kooperaci se zahraničními patentovými zástupci a advokáty dokážeme zajistit ochranu či potřebné poradenství pro přeshraniční spor kdekoliv na světě.

podaných přihlášek vynálezů

podaných přihlášek průmyslových vzorů

podaných přihlášek ochranných známek

podaných přihlášek užitných vzorů

Naše služby

02

Naše služby

Klientům zajišťujeme rešeršní služby a následnou registraci průmyslových práv (ochranné známky, průmyslové vzory, patenty), připravujeme veškerou související smluvní dokumentaci pro převody či licence průmyslových práv, vyznáme se v problematice softwarového práva či transferu technologií. Když jde do tuhého, práva našich klientů umíme bránit i před úřady a soudy.

Ať jde o start-up, zavedenou společnost či nadnárodní koncern, věnujeme našim klientům maximální pozornost. Pravidelná spolupráce se subjekty ze soukromé i veřejné sféry a četná doporučení jsou důkazem důvěry, kterou jsme na základě letitých vztahů získali.

 • Vypracování technických rešerší
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách vynálezů (národní, Evropský či PCT patent) a užitných vzorů
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (zrušení patentu, spory o právo na patent, vymáhání práv z patentu, výmaz užitného vzoru)
 • Úprava pracovních smluv a interních směrnic pro úpravu práv k podnikovým technickým řešením
 • Zastupování majitelů evropských patentů při validacích (překlady patentových spisů)
 • Asistence při zajištění dotací na ochranu technických řešení
 • Zajišťování apostil a superlegalizací
 • Vypracování rešerší průmyslových vzorů
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách průmyslových vzorů (národní, průmyslový vzor Společenství či mezinárodní průmyslový vzor)
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (výmaz průmyslového vzoru, spory o právo na průmyslový vzor)
 • Zastupování klientů při soudním vymáhání práv z průmyslových vzorů
 • Asistence při zajištění dotací na ochranu průmyslových vzorů
 • Posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek
 • Vypracování rešerší ochranných známek
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách ochranných známek (národní, ochranná známka EU či mezinárodní ochranná známka)
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (námitky proti zápisu ochranné známky, zrušení či neplatnost ochranné známky)
 • Zastupování klientů při soudním vymáhání práv z ochranných známek
 • Monitoring rejstříků/databází ochranných známek prostřednictvím služby Corsearch
 • Licencování a převody ochranných známek
 • Asistence při zajištění dotací na registraci ochranných známek
 • Zajišťování apostil a superlegalizací

Autorské právo

 • Vypracování a revize licenčních smluv
 • Zastupování klientů při mimosoudním i soudním vymáhání autorských práv
 • Úprava pracovních smluv a interních směrnic pro úpravu práv k zaměstnaneckým dílům

Software

 • Vypracování smluv o vývoji a implementaci software
 • Příprava smluv o servisu (SLA) a maintenance software
 • Příprava licenčních podmínek či EULA
 • Dohody o mlčenlivosti pro vývoj software (NDA)
 • Příprava smluvní dokumentace na ochranu obchodního tajemství a know-how
 • Dohody o mlčenlivosti
 • Smlouvy o výsledcích společného vývoje
 • Zastupování klientů při vymáhání práv porušených nekalou soutěží
 • Zastupování klientů ve sporech na ochranu osobnosti
 • Audit osobních údajů a posouzení souladu s GDPR
 • Vypracování organizačních a procesních opatření v souladu s GDPR
Doménové právo

 • Alternativní řešení sporů před Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (česká národní doména nejvyššího řádu .cz a doména nejvyššího řádu Evropské unie .eu)
 • UDRP – Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (generické domény nejvyššího řádu jako jsou .com, .net, .org, a některé národní domény nejvyššího řádu)
 • Posouzení konfliktu domén, ochranných známek a obchodních firem
 • Vypracování smluv o převodech a nájmech domén
 • Zastupování klientů v doménových sporech

Obchodní podmínky

 • Vypracování obchodních podmínek pro internetové obchody

Odstraňování nelegálního obsahu

  • Vymáhání práv duševního vlastnictví na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram)
  • Vymáhání práv duševního vlastnictví na internetových obchodech (eBay, Alibaba, Aukro)
  • Zastupování klientů při neoprávněném užití ochranných známek jako klíčových slov ve vyhledávačích
Ochrana technických řešení
 • Vypracování technických rešerší
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách vynálezů (národní, Evropský či PCT patent) a užitných vzorů
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (zrušení patentu, spory o právo na patent, vymáhání práv z patentu, výmaz užitného vzoru)
 • Úprava pracovních smluv a interních směrnic pro úpravu práv k podnikovým technickým řešením
 • Zastupování majitelů evropských patentů při validacích (překlady patentových spisů)
 • Asistence při zajištění dotací na ochranu technických řešení
 • Zajišťování apostil a superlegalizací
Ochrana designu
 • Vypracování rešerší průmyslových vzorů
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách průmyslových vzorů (národní, průmyslový vzor Společenství či mezinárodní průmyslový vzor)
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (výmaz průmyslového vzoru, spory o právo na průmyslový vzor)
 • Zastupování klientů při soudním vymáhání práv z průmyslových vzorů
 • Asistence při zajištění dotací na ochranu průmyslových vzorů
Ochranné známky
 • Posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek
 • Vypracování rešerší ochranných známek
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách ochranných známek (národní, ochranná známka EU či mezinárodní ochranná známka)
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (námitky proti zápisu ochranné známky, zrušení či neplatnost ochranné známky)
 • Zastupování klientů při soudním vymáhání práv z ochranných známek
 • Monitoring rejstříků/databází ochranných známek prostřednictvím služby Corsearch
 • Licencování a převody ochranných známek
 • Asistence při zajištění dotací na registraci ochranných známek
 • Zajišťování apostil a superlegalizací
Autorské právo a software

Autorské právo

 • Vypracování a revize licenčních smluv
 • Zastupování klientů při mimosoudním i soudním vymáhání autorských práv
 • Úprava pracovních smluv a interních směrnic pro úpravu práv k zaměstnaneckým dílům

Software

 • Vypracování smluv o vývoji a implementaci software
 • Příprava smluv o servisu (SLA) a maintenance software
 • Příprava licenčních podmínek či EULA
 • Dohody o mlčenlivosti pro vývoj software (NDA)

 

Obchodní tajemství a know-how
 • Příprava smluvní dokumentace na ochranu obchodního tajemství a know-how
 • Dohody o mlčenlivosti
 • Smlouvy o výsledcích společného vývoje
Nekalá soutěž
 • Zastupování klientů při vymáhání práv porušených nekalou soutěží
Ochrana osobnosti a osobních údajů
 • Zastupování klientů ve sporech na ochranu osobnosti
 • Audit osobních údajů a posouzení souladu s GDPR
 • Vypracování organizačních a procesních opatření v souladu s GDPR
Internetové právo

Doménové právo

 • Alternativní řešení sporů před Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (česká národní doména nejvyššího řádu .cz a doména nejvyššího řádu Evropské unie .eu)
 • UDRP – Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (generické domény nejvyššího řádu jako jsou .com, .net, .org, a některé národní domény nejvyššího řádu)
 • Posouzení konfliktu domén, ochranných známek a obchodních firem
 • Vypracování smluv o převodech a nájmech domén
 • Zastupování klientů v doménových sporech 

Obchodní podmínky

 • Vypracování obchodních podmínek pro internetové obchody

Odstraňování nelegálního obsahu

 • Vymáhání práv duševního vlastnictví na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram)
 • Vymáhání práv duševního vlastnictví na internetových obchodech (eBay, Alibaba, Aukro)
 • Zastupování klientů při neoprávněném užití ochranných známek jako klíčových slov ve vyhledávačích

03

Členové

Členové INPARTNERS GROUP

Ing. Dušan Kendereški

Ing. Dušan Kendereški

Patentový zástupce

Mgr. Jan Brauner

Mgr. Jan Brauner

Advokát

Mgr. Zbyněk Hajn

Mgr. Zbyněk Hajn

Patentový zástupce

Mgr. Simona Hejdová

Mgr. Simona Hejdová

Advokát, Patentový zástupce

Ing. Leopold Dadej

Ing. Leopold Dadej

Patentový zástupce

Mgr. Lenka Musilová

Mgr. Lenka Musilová

Patentový zástupce

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Advokát

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M.

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M.

Advokát

04

Kontakt

 

Brno

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno

Tel.: (+420) 541 247 251
info@inpartners.cz

Ing. Dušan Kendereški

patentový zástupce
IČO: 13067401

Mgr. Lenka Musilová
patentový zástupce
IČO: 05650046

Mgr. Simona Hejdová

advokát
IČO: 71177663

Mgr. Jan Brauner
advokát
IČO: 07470380

 

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M.
advokát
IČO: 71465961

Koliště 13a
602 00 Brno

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
advokát
IČO: 11471247

Solniční 245/14
602 00 Brno

Praha

Mgr. Zbyněk Hajn
patentový zástupce
IČO: 71580913

V Šáreckém údolí 139/34,
60 00 Praha 6-Dejvice

Břeclav

Ing. Leopold Dadej
patentový zástupce
IČO: 60575824

Na Valtické 339/6,
691 41 Břeclav

Chci ochránit výsledky své tvrdé práce

info@inpartners.cz

Jak se k nám dostanete:

Naše kancelář se nachází v 8. NP budovy „O“ (GREEN BUILDING) v Areálu Slatina, který leží v těsné blízkosti dálničního sjezdu 201 z D1 ve vyhledávané lokalitě expandující průmyslové zóny Černovické terasy. V Areálu Slatina je dostatek parkovacích míst pro hosty.

INPARTNERS GROUP

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno

+420 541 247 251

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, Mgr. Simona Hejdová, advokát, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Jan Brauner, advokát, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.