DM_08412-Edit-copy

Mgr. Simona Hejdová

Bohaté zkušenosti v oblasti práva ochranných známek Simona získala při působení na Úřadu průmyslového vlastnictví a stážích u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Kromě úspěšné registrace stovek ochranných známek a jiných průmyslových práv v tuzemsku i v zahraničí pravidelně hájí práva klientů k jejich duševnímu vlastnictví ve sporných řízeních před úřady i soudy. V několika soudních sporech se jí opakovaně podařilo pro klienta vymoci rekordní přiměřené zadostiučinění ve výši jeden milion korun. V případech, kdy je třeba uplatňovat či bránit práva klienta v zahraničí, spolupracuje rovněž se špičkovými zahraničními advokáty a patentovými zástupci. Spolupodílela se na budování známkové strategie významných domácích i zahraničních korporací. Svou expertízu v oblasti autorského a softwarového práva využívá při spolupráci s klienty z oblasti IT a veřejného sektoru (vědecké výzkumné organizace a univerzity). Simona nejraději připravuje smluvní dokumentaci na míru, a to od licenčních smluv k autorským dílům až po architekturu transferů technologií. Stála u zrodu jednoho z prvních funkčních spin-offů. Dále se věnuje přednáškové činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o ochranných známkách a autorskou několika odborných článků v oblasti průmyslového vlastnictví.

Profesní oprávnění:

advokát, patentový zástupce (ochranné známky a průmyslové vzory), evropský známkový a vzorový zástupce

Délka praxe:

20 let, 16 let jako patentový zástupce, 12 let jako advokát

Specializace:

ochranné známky, autorské právo a software, nekalá soutěž, spory v oblasti duševního vlastnictví, internetové právo

Jazyky:

český, anglický, francouzský (pasivně)

Publikace:

KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017.

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora, Komora patentových zástupců. European Communities Trademark Association (ECTA)

Kontakt:

hejdova@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, Mgr. Simona Hejdová, advokát, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.