INPARTNERS
GROUP

Síť vzájemně spolupracujících samostatných patentových zástupců a advokátů z České republiky a Slovenska, kteří chrání vaše duševní vlastnictví již od roku 1998.

01

Úvod

Za Vašimi výsledky je tvrdá práce, naším posláním je ji ochránit

Málokdo si uvědomuje, jak velký kus práce stojí za výsledky Vaší umělecké, vědecké či technické činnosti. V INPARTNERS GROUP víme, že úspěch není zadarmo. Denně se potkáváme s těmi nejnadanějšími a nejodhodlanějšími zástupci svých oborů a známe jejich příběhy. Naším posláním je nehmotné výsledky jejich tvrdé práce identifikovat, ochránit a zkomercializovat.

 

INPARTNERS GROUP tvoří tým předních česko-slovenských odborníků s dlouholetou praxí v oblasti práv duševního vlastnictví. Díky rozsáhlým zkušenostem z akademické oblasti i praxe rozumíme podnikání našich klientů a dokážeme jim navrhnout efektivní, srozumitelnou a rychlou strategii ochrany a prosazení jejich práv.

21

let zkušeností

Detailní specializace

Jsme si vědomi vlivu současného technologického vývoje na všechny oblasti lidské činnosti a jsme přesvědčeni, že kvalitní odborné poradenství v informační společnosti nezbytně vyžaduje detailní specializaci. Netvrdíme, že rozumíme všemu, můžeme ale prohlásit, že naší konkurenční výhodou je hluboká znalost práv duševního vlastnictví a mnohaletá zkušenost v tomto oboru.

Komplexní služby pod jednou střechou

Úzká spolupráce patentových zástupců a advokátů nám umožňuje poskytovat komplexní řešení právních i technických problémů pod jednou střechou. Díky úzké kooperaci se zahraničními patentovými zástupci a advokáty dokážeme zajistit ochranu či potřebné poradenství pro přeshraniční spor kdekoliv na světě.

Naše služby

02

Naše služby

Klientům zajišťujeme rešeršní služby a následnou registraci průmyslových práv (ochranné známky, průmyslové vzory, patenty), připravujeme veškerou související smluvní dokumentaci pro převody či licence průmyslových práv, vyznáme se v problematice softwarového práva či transferu technologií. Když jde do tuhého, práva našich klientů umíme bránit i před úřady a soudy.

Ať jde o start-up, zavedenou společnost či nadnárodní koncern, věnujeme našim klientům maximální pozornost. Pravidelná spolupráce se subjekty ze soukromé i veřejné sféry a četná doporučení jsou důkazem důvěry, kterou jsme na základě letitých vztahů získali. 

Ochrana technických řešení
 • Vypracování technických rešerší
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách vynálezů (národní, Evropský či PCT patent) a užitných vzorů
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (zrušení patentu, spory o právo na patent, vymáhání práv z patentu, výmaz užitného vzoru)
 • Úprava pracovních smluv a interních směrnic pro úpravu práv k podnikovým technickým řešením
 • Zastupování majitelů evropských patentů při validacích (překlady patentových spisů)
 • Asistence při zajištění dotací na ochranu technických řešení
 • Zajišťování apostil a superlegalizací
Ochrana designu
 • Vypracování rešerší průmyslových vzorů
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách průmyslových vzorů (národní, průmyslový vzor Společenství či mezinárodní průmyslový vzor)
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (výmaz průmyslového vzoru, spory o právo na průmyslový vzor)
 • Zastupování klientů při soudním vymáhání práv z průmyslových vzorů
 • Asistence při zajištění dotací na ochranu průmyslových vzorů
Ochranné známky
 • Posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek
 • Vypracování rešerší ochranných známek
 • Zastupování klientů v řízení o přihláškách ochranných známek (národní, ochranná známka EU či mezinárodní ochranná známka)
 • Zastupování klientů ve sporných řízeních (námitky proti zápisu ochranné známky, zrušení či neplatnost ochranné známky)
 • Zastupování klientů při soudním vymáhání práv z ochranných známek
 • Monitoring rejstříků/databází ochranných známek prostřednictvím služby Corsearch
 • Licencování a převody ochranných známek
 • Asistence při zajištění dotací na registraci ochranných známek
 • Zajišťování apostil a superlegalizací
Autorské právo a software

Autorské právo

 • Vypracování a revize licenčních smluv
 • Zastupování klientů při mimosoudním i soudním vymáhání autorských práv
 • Úprava pracovních smluv a interních směrnic pro úpravu práv k zaměstnaneckým dílům

Software

 • Vypracování smluv o vývoji a implementaci software
 • Příprava smluv o servisu (SLA) a maintenance software
 • Příprava licenčních podmínek či EULA
 • Dohody o mlčenlivosti pro vývoj software (NDA)

 

Obchodní tajemství a know-how
 • Příprava smluvní dokumentace na ochranu obchodního tajemství a know-how
 • Dohody o mlčenlivosti
 • Smlouvy o výsledcích společného vývoje
Nekalá soutěž
 • Zastupování klientů při vymáhání práv porušených nekalou soutěží
Ochrana osobnosti a osobních údajů
 • Zastupování klientů ve sporech na ochranu osobnosti
 • Audit osobních údajů a posouzení souladu s GDPR
 • Vypracování organizačních a procesních opatření v souladu s GDPR
  Internetové právo

  Doménové právo

  • Alternativní řešení sporů před Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (česká národní doména nejvyššího řádu .cz a doména nejvyššího řádu Evropské unie .eu)
  • UDRP – Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (generické domény nejvyššího řádu jako jsou .com, .net, .org, a některé národní domény nejvyššího řádu)
  • Posouzení konfliktu domén, ochranných známek a obchodních firem
  • Vypracování smluv o převodech a nájmech domén
  • Zastupování klientů v doménových sporech 

  Obchodní podmínky

  • Vypracování obchodních podmínek pro internetové obchody

  Odstraňování nelegálního obsahu

   • Vymáhání práv duševního vlastnictví na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram)
   • Vymáhání práv duševního vlastnictví na internetových obchodech (eBay, Alibaba, Aukro)
   • Zastupování klientů při neoprávněném užití ochranných známek jako klíčových slov ve vyhledávačích

    03

    Členové

    Členové
    INPARTNERS GROUP

    Ing. Dušan Kendereški

    Patentový zástupce

    Mgr. Jan Brauner

    Advokát

    Mgr. Zbyněk Hajn

    Patentový zástupce

    Mgr. Simona Hejdová

    Advokát, Patentový zástupce

    Ing. Leopold Dadej

    Patentový zástupce

    Mgr. Lenka Musilová

    Patentový zástupce

    prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

    Advokát

    JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

    Advokát, Patentový zástupce

    04

    Kontakt

    Tel.: (+420) 541 247 251
    Fax: (+420) 541 247 251
    info@inpartners.cz

     

    Brno

    Tuřanka 1519/115a
    627 00 Brno

    Koliště 13a
    602 00 Brno

    Solniční 245/14
    602 00 Brno

    Ing. Dušan Kendereški
    patentový zástupce
    IČO: 13067401

    Mgr. Simona Hejdová
    advokát
    IČO: 71177663

    Mgr. Jan Brauner
    advokát
    IČO: 07470380

    Mgr. Lenka Musilová
    patentový zástupce
    IČO: 05650046

    JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M.
    advokát
    IČO: 71465961

    prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
    advokát
    IČO: 11471247

    Praha

    V Šáreckém údolí 139/34
    60 00 Praha 6-Dejvice
    __

    Mgr. Zbyněk Hajn
    patentový zástupce
    IČO: 71580913

    Tel.: (+420) 603 255 441
    Fax: (+420) 541 247 25

    Břeclav

    Na Valtické 339/6
    691 41 Břeclav
    __

    Ing. Leopold Dadej
    patentový zástupce
    IČO: 60575824

    Tel.: (+420) 519 333 566
    Tel.: (+420) 605 464 556

    Chci ochránit výsledky své tvrdé práce

    info@inpartners.cz