JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

Radim ve své praxi uplatňuje hluboké znalosti z oblasti práva duševního vlastnictví, práva informačních technologií a ochrany soukromí, které získal mimo jiné v rámci dvouletého studia v USA na The John Marshall Law School (Chicago) a University of New Hampshire (dříve Pierce Law). Má praktické zkušenosti z advokátních kanceláří v ČR a USA, rovněž absolvoval stáž u Úřadu pro autorská práva v USA (U.S. Copyright Office). Je odborným asistentem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se rovněž publikační a přednáškové činnosti především v oblasti práva duševního vlastnictví na národní, unijní a mezinárodní úrovni v českém i anglickém jazyce.

Profesní oprávnění:

advokát, evropský známkový a vzorový zástupce

Délka praxe:

12 let

Specializace:

obchodní a občanské právo, ochranné známky, souběžný dovoz léčivých přípravků, autorské právo a software, nekalá soutěž, ochrana osobnosti, právo informačních technologií, doménová jména a spory v těchto oblastech

Jazyky:

český, anglický

Publikace:

KOUKAL, P, CHARVÁT, R., ČERNÝ, M. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015
TÝČ, V., CHARVÁT, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016
KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora (ČAK), European Communities Trademark Association (ECTA) a International Trademark Association (INTA)

Kontakt:

charvat@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.