Členové

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

advokát

Narodil se v roce 1978 v Brně. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2002. V letech 2002 - 2004 studoval na The John Marshall Law School (Chicago, USA) a získal akademické tituly LL.M. v právu duševního vlastnictví a dále v právu informačních technologií a ochrany soukromí. V roce 2006 absolvoval Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V roce 2007 ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a obdržel akademický titul Ph.D. Během studií získával praktické zkušenosti v advokátních kancelářích v České republice a USA.

Od roku 2007 působí jako advokát s generální praxí se zaměřením zejména na právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži a právo osobnostní včetně ochrany osobních údajů.

Radim Charvát Přednáší (i v angličtině) na Masarykově univerzitě především na téma ochrany duševního vlastnictví v rámci Evropských společenství a na mezinárodní úrovni.

Je autorem článků z oblasti práva duševního vlastnictví publikovaných v odborných časopisech jak v České republice, tak v zahraničí, jako jsou Právní rozhledy, Právní rádce, Bulletin advokacie, Právny obzor a Trademark World.

Spolupracuje se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a zahraničními odborníky z oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií. V roce 2003 absolvoval stáž u Úřadu pro autorská práva v USA (U.S. Copyright Office).

Radim Charvát je členem European Communities Trademark Association (ECTA) a International Trademark Association (INTA).

V roce 2001 získal Cenu rektora Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty této vysoké školy. V roce 2002 obdržel stipendium od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pro studium práva duševního vlastnictví v USA.