DM_08412-Edit-copy

Ing. Dušan Kendereški

Než v roce 1991 začal působit jako patentový zástupce, 13 let pracoval Dušan v oddělení průmyslově právní ochrany ve Výzkumném ústavu elektrických strojů točivých a následně jako vedoucí odvětvového střediska průmyslově právní ochrany koncernu CHIRANA. Během praxe patentového zástupce pro své klienty úspěšně zaregistroval více než 400 českých, 37 evropských a celou řadu národních patentů v zemích jako USA, Rusko, Japonsko, Čína, Austrálie, Kanada, Jižní Korea, India, Singapur, Chile, Peru, JAR, Nový Zéland, Argentina, Mexiko, Mongolsko, Maroko či Sýrie. Mezi své největší úspěchy řadí obranu tří evropských patentů ve sporu, kde zastupoval významnou nadnárodní farmaceutickou společnost. Za těmito výsledky stojí nejen dlouhodobá spolupráce se špičkovými patentovými zástupci a advokáty z celého světa, ale též perfektní znalost českého i mezinárodního patentového práva. Mimo klienty ze soukromé sféry je vyhledáván rovněž tak předními českými vysokými školami. Dušan je zkušebním komisařem pro odborné a rozdílové zkoušky patentových zástupců a autorem několika článků publikovaných v impaktovaném časopise World Patent Information.

Profesní oprávnění:

patentový zástupce, evropský patentový zástupce, evropský známkový a vzorový zástupce

Délka praxe:

40 let, 27 let jako patentový zástupce

Specializace:

ochrana technických řešení (patenty, užitné vzory), ochrana designu, ochranné známky, průmyslově-právní rešerše

Jazyky:

český, anglický, srbochorvatský, ruský

Publikace:

KENDEREŠKI, D., MATĚJKA, L., HACK, R. A thesaurus to supplement the international patent classification in the field of biomedical engineering. World Patent Information. 1983, roč. 5, č. 2. s. 101-109.

KREJČÍ, J., KENDEREŠKI, D. A prognosis of patent activity development. World Patent Information. 1986, roč. 8, č. 2. s. 122-142.

KREJČÍ, J., KENDEREŠKI, D., MATĚJKA, L., ZÁK, V. A prognosis of patent activity development — II. Verification of the statistical theory for estimating the rate of development of a technical field. World Patent Information. 1987, roč. 9, č. 3. s. 163-180.

Členství v profesních organizacích:

Komora patentových zástupců, European Communities Trademark Association (ECTA)

Kontakt:

kendereski@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.