DM_08412-Edit-copy

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Ivo platí za jednoho z největších českých odborníku na autorské právo. Člen bývalé Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, dále působil v konzultačním a poradním orgánu prezidenta České republiky, v rozkladové komisi Úřadu průmyslového vlastnictví, řídícím výboru k novému občanskému zákoníku a v rekodifikační a aplikační komisi, komisi Legislativní rady vlády pro občanské právo, vědecké radě Masarykovy univerzity a akademickém sněmu Akademie věd České republiky. Člen pracovních skupin pro různé zákony, např. pro autorský zákon

Profesní oprávnění:

advokát

Délka praxe:

od 1983, advokátní od 1990

Specializace:

právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž, osobnostní právo

Jazyky:

český, anglický, ruský

Publikace:

Seznam publikací

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora (ČAK), člen správní rady ALAI Česká republika (Association littéraire et artistique), Ligue international du droit de la concurrence (LIDC) a International Association fot the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP), European Intellectual Property Teachers‘ Network (EIPTN)

Kontakt:

telec@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.