Mgr. Lenka Musilová Patentový zástupce

Mgr. Lenka Musilová

Lenčinou doménou je registrace ochranných známek a průmyslových vzorů v České Republice i zahraničí. Díky každodenní komunikaci s patentovými zástupci a advokáty tvořícími její širokou síť ověřených odborníků z celého světa má perfektní přehled o možnostech průmyslově-právní expanze. Bude to Lenka, kdo Vám nejlépe poradí jak chránit Vaši značku či vzhled výrobku a jaké druhy ochrany jsou možné na nových trzích. Klientům též zajišťuje ověření listin pro jejich užití v cizině a naopak ověření cizozemských dokumentů pro užití v České republice. Kromě toho radí klientům ve sporných řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a kdekoliv v zahraničí.

Profesní oprávnění:

patentový zástupce (ochranné známky a průmyslové vzory), evropský zástupce pro známky a vzory

Délka praxe:

11 let, 4 roky jako patentový zástupce

Specializace:

ochrana designu, ochranné známky, průmyslově-právní rešerše, průmyslově-právní spory

Jazyky:

český, anglický

Členství v profesních organizacích:

Komora patentových zástupců, European Communities Trademark Association (ECTA), International Trademark Association (INTA), LES Česká republika a Slovensko

Kontakt:

musilova@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.