DM_08412-Edit-copy

Ing. Leopold Dadej

Než začal v roce 1993 působit jako patentový zástupce, pracoval 4 roky jako vedoucí oddělení průmyslově právní ochrany ve společnosti Gumotex Břeclav. Během své praxe patentového zástupce úspěšně zaregistroval pro své klienty řadu českých patentů, užitných a průmyslových vzorů, národních zahraničních patentů a užitných vzorů, a národních i mezinárodních ochranných známek.

Profesní oprávnění:

patentový zástupce, evropský patentový zástupce, evropský známkový a vzorový zástupce

Délka praxe:

29 let

Specializace:

ochrana technických řešení (patenty, užitné vzory), ochrana designu, ochranné známky, průmyslově-právní rešerše, licence.

Jazyky:

český, pasivně ruský, německý a anglický

Členství v profesních organizacích:

Komora patentových zástupců

Kontakt:

dadej@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.