Mgr. Michal Poljak, Patentový zástupce

Mgr. Michal Poljak

Michal našel svou vášeň ve vynálezech a ví, jak důležité je Vaše nápady chránit a rozvíjet již od onoho zvolání „Heuréka!“. Ze solidních základů studia a výzkumu organické chemie na Masarykově univerzitě v Brně čerpá svou vědeckou vytrvalost, akademickou preciznost a vůli nevzdat se. Díky osmileté praxi asistenta patentového zástupce, roční praxi u Evropského patentového úřadu a po absolvování Institutu průmyslově-právní výchovy získal oprávnění patentového zástupce pro technická řešení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Po důkladné průpravě na zkoušky evropského patentového zástupce (EQE) pod zkušeným vedením získal i oprávnění evropského patentového zástupce před Evropským patentovým úřadem. Rovněž se kontinuálně vzdělává v českém, evropském a mezinárodním patentovém právu. Bude to on, kdo pro Vás vypracuje patentovou přihlášku v prakticky každém technickém oboru a odborně Vám poradí ohledně patentového řízení před českým, evropským i zahraničními patentovými úřady, včetně argumentace v prospěch patentovatelnosti Vašeho vynálezu a rešerše stavu techniky ve specializovaných databázích patentové a nepatentové literatury. Nebojí se s klienty spolupracovat i v případných patentových sporech. Zužitkuje pro Vás i své nadšení pro studium cizích jazyků a s klienty, patentovými úřady či patentovými zástupci po celém světě plynule komunikuje kromě češtiny a slovenštiny i v angličtině, němčině či francouzštině.

Profesní oprávnění:

patentový zástupce
evropský patentový zástupce

Délka praxe

patentový zástupce od roku 2022
evropský patentový zástupce od roku 2022
asistent patentového zástupce od roku 2014

Specializace:

ochrana technických řešení (patenty, užitné vzory), rešerše stavu techniky

Jazyky:

slovenský, český, anglický, německý, francouzský

Publikace:

Chalcogen-based ratiometric reversible BODIPY redox sensors for the determination of enantioselective methionine sulfoxide reductase activity. Poljak et al. Chem. Commun. 2022, 58, 6389-6392.
Diastereoselective flexible synthesis of carbocyclic C-nucleosides. Maier et al. J. Org. Chem. 2017, 82, 3382-3402

Členství v profesních organizacích:

Komora patentových zástupců ČR
Evropský patentový institut

Kontakt:

poljak@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.