Mgr. Petra Veruňáková, advokát

JUDr. Petra Veruňáková

Petra se ve své praxi věnuje zejména občanskému právu s důrazem na rodinné právo a ochranu osobnosti. Petra má rovněž bohaté zkušenosti z oblasti pracovního práva, kdy připravuje pracovněprávní dokumenty, jakož i ze sporné agendy a zastupování klientů před soudem. Další oblastí, ve které Petra poskytuje své právní služby je oblast trestního práva, a to jak zastupování poškozených v adhezním řízení, tak i obhajoba klientů jak z řad fyzických, tak i právnických osob. V listopadu 2010 úspěšně vykonala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobu své rigorózní práce na téma Zásah do práva na soukromí způsobený dopravní nehodou a získala tak oprávnění k užívání titulu JUDr. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru soukromé právo (občanské právo), kdy se opětovně věnuje tématu ochrany osobnosti při poskytování zdravotní péče. Jako samostatná advokátka působí od ledna 2012. Petra je rovněž zapsanou mediátorkou a je Vám tudíž schopna nabídnout svoje zkušenosti při mimosoudním řešení Vašich sporů. Klienti oceňují zejména její lidský přístup a snahu najít řešení ušité přímo na míru jejich potřeb.

Profesní oprávnění:

advokát, zapsaný mediátor

Délka praxe:

8 let

Specializace:

občanské právo, rodinné právo, trestní právo

Jazyky:

český, slovenský, německý, anglický

Členství v profesních organizacích:

Česká advokátní komora (ČAK)

Kontakt:

verunakova@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.