Mgr. Zbyněk Hajn, Patentový zástupce Brno

Mgr. Zbyněk Hajn

Zbyněk svoji praxi zahájil na Úřadu průmyslového vlastnictví, odkud přešel do renomované advokátní kanceláře, kde se specializoval na ochranu a vymáhání práv z duševního vlastnictví i nekalé soutěže. Ve své samostatné činnosti se nadále věnuje ochraně práv duševního vlastnictví i nekalé soutěži a jejich vymáhání. Zbyněk spolupracuje s řadou advokátních kanceláří, kterým poskytuje odbornou i konzultační pomoc při řešení sporů z oblasti práv duševního vlastnictví i nekalé soutěže. Ve své činnosti se zabývá i přípravou smluvní dokumentace vztahující se k právům duševního vlastnictví (licenční smlouvy, smlouvy o dílo apod.) Zbyněk se od roku 2009 také podílel na výuce problematiky hospodářské soutěže, průmyslových práv a licencí na katedře práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze. Oblíbenou přednáškovou činnost vykonává mimo jiné ve spolupráci s Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví.

Profesní oprávnění:

patentový zástupce (ochranné známky a průmyslové vzory)

Specializace:

ochranné známky, průmyslové vzory, autorské právo, právo nekalé soutěže, licenční smlouvy, řešení sporů z oblasti nekalé soutěže a práv duševního vlastnictví

Délka praxe:

20 let

Jazyky:

český, anglický

Členství v profesních organizacích:

Komora patentových zástupců, Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC)

Kontakt:

hajn@inpartners.cz

INPARTNERS GROUP je označení, pod kterým v České republice působí samostatní advokáti a patentoví zástupci Ing. Dušan Kendereški, patentový zástupce, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., advokát, Mgr. Lenka Musilová, patentový zástupce, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., advokát, Mgr. Michal Poljak, patentový zástupce, Mgr. Zbyněk Hajn, patentový zástupce a na Slovensku JUDr. Eugen Záthurecký, advokát jako společník společnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentový zástupce jako společník společnosti Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Mgr. Matěj Makovník, advokát. INPARTNERS GROUP nemá právní osobnost a není oprávněna poskytovat právní služby ani služby patentového zástupce. Uvedení advokáti poskytují právní služby a patentoví zástupci poskytují služby patentových zástupců svým jménem a na svůj účet.