zobrazit
skrýt zavřít

Přihlášení uživatele

 

zapomněl jsem heslo...

Členové

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

advokát

Narozen v roce 1959 v Brně. Absolvoval právo na Masarykově univerzitě (tehdy zvané Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně v roce 1982. Zprvu působil jako státní notář a úředník. Od roku 1990 je advokátem se zaměřením zejména na právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži a právo osobnostní. Vedle toho se zabývá též spolkovým a nadačním právem a právem veřejné prospěšnosti.

Působí jako mezinárodní rozhodce řešení sporů týkajících se doménových jmen v doméně .cz, dříve též v doméně .eu. Byl členem rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Působil též v bývalé Vysoké skupině autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství v Bruselu. V letech 1984 až 2004 byl soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, později i ceny a odhady, a z oboru školství a kultura, odvětví estrády a varieté. V roce 2003 byl jmenován profesorem občanského práva.

Profesor Ivo Telec má dlouholeté praktické zkušenosti s právním auditem duševního vlastnictví, se soudním prosazováním práv a s právy duševního vlastnictví ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přednášel na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl v letech 1991 až 2012 garantem předmětu právo duševního vlastnictví a kde nyní působí externě. Dnes působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vede katedru občanského a pracovního práva. Je žádaným přednášejícím na řadě českých a slovenských vysokých škol včetně Panevropské vysoké školy v Bratislavě na Slovensku. Rovněž je lektorem České advokátní komory v oboru práva duševního vlastnictví a lektorem Justiční akademie.

Profesor Ivo Telec patří mezi spoluautory českého autorského zákona z roku 2000 a podílel se na přípravě řady dalších českých zákonů; mimo jiné i jako člen komise Legislativní rady vlády pro občanské právo. Působil též v rekodifikační komisi pro nový občanský zákoník a v řídícím výboru rekodifikace a je členem komise pro zavádění nové civilní legislativy. Dřívější člen Vědecké rady Masarykovy univerzity aj. orgánů. V letech 2003 až 2013 byl přibrán do konzultativního a poradního orgánu prezidenta republiky pro oblast práva a legislativy.

Vedle toho je autorem a spoluautorem mnoha publikací, například komentáře k autorskému zákonu, Pojmových znaků duševního vlastnictví, Přehledu práva duševního vlastnictví, Vzorů autorskoprávních smluv, Tvůrčích práv duševního vlastnictví, Práva výkonných umělců v provozovatelské praxi, International Trade Marks and Signs Project, International Encyclopaedia of Laws, Intellectual Property (Czech Republic), Enforcement of Industrial Property Rights in Central and Eastern Europe, Patent Enforcement Worldwide. Působil jako zahraniční expert řady výzkumných projektů.

Jako hostující výzkumník působil v Ústavu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní patentové, autorské a soutěžní právo v Mnichově (1999) a v Mezinárodním ústavu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT v Římě (2002).

Ivo Telec je členem správní rady ALAI Česká republika (Association littéraire et artistique), členem Ligue international du droit de la concurrence (LIDC) a International Association fot the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP), European Intellectual Property Teachers' Network (EIPTN).

V roce 1996 obdržel slovenské právnické ocenění – Medaili Štefana Lubyho a v roce 1998 Cenu rektora Masarykovy univerzity za komentář k autorskému zákonu. Česká advokátní komora a obchodní společnost epravo, a. s., jej vyhlásily Právníkem roku 2006 v kategorii práva duševního vlastnictví. V roce 2012 získal čestné uznámí rektora Univerzity Palackého v Olomouci za dílo Pojmové znaky duševního vlastnictví.