Členové

Mgr. Lenka Musilová

patentový zástupce, evropský zástupce pro známky a vzory

Je absolventkou Metropolitní univerzity v Praze, kde absolvovala specializované bakalářské a magisterské studium v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, zaměřené na autorskoprávní a průmyslově právní ochranu.

Od roku 2010 pracovala jako asistentka patentového zástupce Ing. Dušana Kendereški a v roce 2016 vykonala odbornou zkoušku z oblasti ochrany práv na označení, na jejímž základě se v roce 2017 stala patentovým zástupcem. Specializuje se na zajištění zahraniční ochrany průmyslových práv po celém světě.

Jako patentový zástupce je dnes oprávněna zastupovat ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů i před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nebo Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).